Wellicht kent uw bedrijf in de nabije toekomst acute liquiditeitsproblemen terwijl er in essentie sprake is van een gezonde bedrijfsvoering. Ondertussen bent u in een lastige positie omdat de afdeling bijzonder beheer van de bank, aandeelhouders of andere verstrekkers van vermogen, per omgaande een plan van u willen zien. Er moeten wellicht complexe afwegingen worden gemaakt, zoals het afstoten van bedrijfsonderdelen, het aangaan van nieuwe financieringen tegen ongunstige condities en dit in combinatie met een vergaande reorganisatie van uw bedrijf.

U wilt u dit niet laten overkomen maar hierop pro-actief acteren. U zoekt hiervoor een professionele partij die pragmatisch aan de hand van een financiƫle analyse de bandbreedte van de mogelijkheden onderzoekt en op basis hiervan per omgaande een levensvatbaar en praktisch plan van aanpak definieert en deze implementeert.