We starten met het opstellen van een gedetailleerd maar beknopt financieel business plan met veel nadruk op de liquiditeit analyse. Deze wordt opgesteld op dag/week/maand basis voor de komende 12 maanden en de daarop-volgende jaren.

Gelijktijdig zullen we de kas positie optimaliseren door uitgaven uit te stellen en inkomsten naar voren te halen. Indien nodig zullen we de financieringsvoorwaarden heronderhandelen. Eventueel kan het nodig zijn om nieuw risico dragend vermogen en/of leningen aan te trekken.

Naast een financiƫle optimalisatie wordt de operationele organisatie doorgelicht en er wordt onderzocht op welke onderdelen kan worden bezuinigd met een minimum van impact op de operatie. Te denken valt aan het optimaliseren van de overhead, stopzetten van verlieslatende projecten, inperken van secundaire personele voorwaarden, etc...

In het licht van voorgaande kan ook worden onderzocht of verkoop van bepaalde bedrijfsonderdelen van toepassing is.